چندوقته روزنوشتم نمیاد:/

همه چی افتاده روی دورتند..

باشگاه آرایشگاه دانشگاه..درس انگلیسی فرانسه شینیون رنگ یوگا..

شبا دیگه سرمو میزارم خواب میرم

ساعت۲/۳هم میرسم خونه میخوابما اما خستم همیشه-__-

یجورایی این دور تند دوست دارم:)

البته دانشگاه یکم اذیتم میکنه,یکسال نبودم خب از بچه ها هم عقب ترم..

ولی درکل دوست دارم اینروزارو..اینکه ذهنم درگیر وفرصت یاداوری وشنیدن تلخی ها نیست!

غرغرو شدم,شکمو شدم!درحدی که ضعفم میزنه تندتند,ولی خب وزنم هنوز تغییر خاصی نکرده

کمتراز دوهفته۶۰تومن خوردم فقط!روم نمیشه به بابام بگم الان:)))

شبا هم گاهی مخ یکی از دوستان میخورم:دی

ازوقتی رفتیم بندر من میخوام کفش اسپرت بخرم جور نمیشه..

پاهام نابود شدن توی کفاشای پاشنه بلند!تازه باهمیناهم رانندگی میکنم:دی

الانم گرسنمه:||||