امشب دختر عمم تو گروه فامیلی یه فیلم گذاشته بود واسه حدودا۱۰سال پیش..

انقدر این فیلم حس خوب داد بهم که میتونم بگم تا جایی که یادمه هیچ دورهمی انقدر دیگه برام لذت بخش بنظر نیومده بود..

چقدر اون موقع ها ادما خوب بودن:)


تو فیلم یه نظر دیده میشم فیس تو فیس یه دختر کوشولوی خندون با چشمای شیطون^_^

دلم میخواست صدبار برگردونم عقب و خودمو نگاه کنم^_^