من همون دختریم که توی فیلم تولد پنج سالگیش بین همه با اون تیپ باباش که بهش یه جعبه کوچیک انگشتر داد  وقتی دید زورش نمیرسه..جعبه رو به دندون گرفت!و باباش یهو از حرکت ناگهانیش هول شد و بزور جعبه رو از دهن دخترش بیرون کشید:))

اون دختری که الان با این سن هنوز جایی که زور دستاش نمیرسه باز هم به دندوناش متوسل میشه 

 میشه  اوووووون منم:)))


هنوزکه هنوزه تو خیابون دانشگاه سر کلاس نی میخوام باز کنم نمیتونم باز میشم همون دختر پنج ساله:)))