پسرخاله بعد ازکلی دوندگی برای سرکار رفتن با مدرک لیسانس ودرحال گرفتن فوق لیسانس, فوق دیپلم ارایه داد..

فاجعه یعنی برای اینکه بری سرکار واسه یه لقمه نون باید دوکلاس بی سوادتر باشی..

فارغ التحصیل دانشگاه دولتی حالا رفته مدرکشو بگیره..

دانشگاه گفته باید سابقه دوسال کار دولتی با بیمه داشته باشی تا مدرکتو بدیم بری سرکار

منم همون لحظه باوجود اینکه با پسرخاله غیر سلام و خداحافظ حرفی نزده بودم تا اون لحظه گفتم:برو بگو د آخه نه که تنوع کار دولتیم خیلی زیاده داشتم میخواستم کار با بیمه ول کنم برم سر قبر بابات کار کنم؟؟