وخاله برای هزارمین بار وسط خواب زنگ زد و گفت تو چقدر شبیه مهسا طهماسبی (ببینید) هستی..

یعنی دهنمو صاف کرد:/

هربار هم زنگ میزنه ها:))ذوق داره:|

خب انصافا تو بعضی عکساش خیلی شبیهیم..تو بعضیاش اصلا:|

خاله میگه چه تفاوتی داره باهات ,میگم:

من چال دارم اون نداره..اون پول داره من ندارم:|