کلی گشتم تا یه مدل خاص و زیبا با پارچه های زیبا انتخاب کنم..

وخب مثل همیشه یانه بهتره بگم خیلی بیشتر از همیشه عاشقش شدن همه..


لباس دوتیکست..زرشکی ساده و یه پارچه گل گلی...یه جفت کفش داشتم واسه خیلی سال پیش البته بهتره بگم مامان داشت:دی

 با اضافه پارچه گل گلیه اینارو درست کردم ست لباسم:)البته یه پاپیون خوشکل کم داره که ردیفش میکنم^_^

^_^خوشحالم زود باشین عروس دوماد شید منم دعوت کنید بپوشم بیام^_^