گوربابای بعضیا!

والا:)


+مامان بابا از مشهد اومدن..برام یه دستبند نقره با سنگای کوچیک یاقوت گرفتن...خیلی ظریفه خیلی

 نمیدونم چرا حس میکنم برام شانس میاره:)یا نه...

شایدم خبرای خوب در راهه..اره این بهتره:)

فتوکلت علی الله