اومدم دندون پزشکی که دختر عموم هست..(دخترعموم دندون پزشک نیست)
بعد شاید7/8سال اومدم دندون پزشکی!:|
بس که من خاطره تلخ دارم از دندون پزشکی!تازه تصورکنید انقدر اذیتم کردن در بچگی(مدرسه هم نمیرفتم حتی)

که مامان بابای من با این حد از بیخیالی با یادآوریش عذاب وجدان میگیرن میگن مارو ببخش:))
گفتن دندونات مشکل ندارن فقط بین دندونات پوسیدگی جزئی داره که با نخ دندون حل میشه..
خانم نگام کرد به دخترعموم گفت:14/15سالشه؟:|بچس!
بعد نگاه به عکسم کرد پرسید چند سالته؟
گفتم:20
دختر عموم یجوری با بهت نگام کرد گفت حالا همچین بچم نیستا:|
برد منو پیش دکتر جراحشون،آقاهه نگاه عکسم کرد بعد نگاه خودم کرد
گفت:15سالته دیگه؟:|
من:|
+20سالشه
دکتر:حتی جوونه دندون عقلشم مثل15ساله هاست:|

مثلا کفش پاشنه بلندم میپوشم خانم طور بنظر بیام:|+دانشگاه این موقع بهشته بهشت.اصن ادم کیف میکنه بس همه جا سبزه!