شاید خنده دار باشه ولی من این فیلم رو عاشقم:)و از هر فیلمی تو زندگیم بیشتر دیدمش..

خیلی جاهاش احساس همزاد پنداری شدیدی با دختره دارم:)حس مشترک ترس مقاومت اینکه مجبوری قوی باشی تنهایی احساس درد بودن خودتو مقصر دونستن..تلخی باخودت و...

قسمت یک و دوش رو بارها دیدم بارها:)ومیبینم:)


یه تیکه از فیلم آدرس وب منه..

it's me..it's me..it's me..

و در طول دیدن این فیلم برای هرچندمین بار حسم نسبت به شخصیت درونی دختره همینهits me:)


پ.ن:

+البته شخصیت مرد این فیلم هم خیلی دوست دارم:)دروغ چرا از ته دلم دلم میخواد یه همچین حامی و مردی کنارم باشه!حالا تاکه وقتش برسه:)

+سال97عجیب و دلهره آور شروع شد،مامان که میگه خداروشکر کنیم ناشکری نکنیم.،به خیر گذشت.ولی خیلی درگیریم همگی..از عمل قلب اورژانسی شوهرخاله تا خرابی حاال همه..اعتکاف رفتن..تولد باتاخیر آقای برادر..تا صحبت از چندخواستگار و اجازه خواستن شوخی های مامان با من درباره خواستگارا..بازی با بچه ها..نصیحتای آقای پدر..قند بعد از عمل و دکتر رفتنا و مهمون اومدن ها و...

پراز