من دانشجوام..منهای مسیری که برای ارایشگاه میرم و روزی حدود4500تومن باید کرایه بدم..

دو کورس سوار تاکسی میشم وبه مقصد میرسم وبرگشت همینطور!یعنی روزی حداقل چهاربار سوار تاکسی میشم!

رفت تا آزادی1100از آزادی به دانشگاه1200تومن!

واین صد تومن دویست تومن پول خردش واقعا دردسره!اونم برا منی که هرروز باید سوارتاکسی شم و اینووظیفه میدونم که حق و کرایشونو کامل بدم!

وقتی کرایه دانشگاه پول خرد ندارم باقی پولمو100تومن کمتر میدن!

کرایه شهرک رو ولی اگه سکه صدتومنی نداشته باشی 100تومن نمیگیرن،اما عذاب وجدان میگیرم چون حقشونه!

تا یه سری پول خردام تموم شد(همیشه از بانک یه پلاستیک سکه میگیرم:|)

مسیر رفت صدتومنو ندادم اماکورس دوم و برگشت همون مسیر بدلیل پول خرد نداشتن هربار صدتومن کمتر دادن..

و وقتی خونه اومدم(کورس اخر) هم به تاکسی که کرایش1100بود1200دادم ولی صد تومنشو پس نداد

ناراحت شدم خیلی!خصوصا چون راننده خودش همیشه تاکید داره صدتومنو بگیره اما صدتومن منو نداد

صدتومن ارزشی نداره اما منی که هرروز کرایه میدم لازممه..اصلا50تومن حق منه!

راستش دیگه تصمیم گرفتم پولمو کامل بگیرم امروز که تاکسی برگشت(کورس اول برگشتن از دانشگاه به ازادی1200) صدتومنمو نداد بهش صد تومن دادم و گفتم اگرنداره بگیره و 200تومن بهم بده!

مهم نیست هرکسی تو دلش بگه این دختره چقدر خسیسه گداست یا هرچی،که از صدتومن نمیگذره!

مهم اینه که چه صد تومن چه صد هزار تومن حق منه!همونطور که من مواظبم حقشونو کامل بدم