پیرو چالش جناب هاتف منم خواستم بگم که:|

:دی

یه ویژگی داغونی که دارم اینه که هرچی میشنوم تصویرش میاد جلو چشمم،این هم حسنه هم منحرف و منفی!
حتی منفی،حتی خیلی:|گاهی خیلی ازاردهندست،
مثلا دوستام یه شوخی حال بهمزن بکنن من تصویرشو میبینم بعد میخوام بالا بیارم:|

یه خصیصه دیگم اینه که وقتی قراره بریم جایی با هم..مثلا با خانواده میخوایم بریم جایی با هم میپوشیم میریم سوار ماشین بشیم بهشون تو ماشین سلام میکنم:|

بچگی من دقیقا از دورانی که نوزاد بودم.منو میخوابوندن کنار خودشون بعد چندساعت بیدار میشدن میدن بچه رفته چسبیده به در!
این حالات ادامه داشت درحدی که از3سالگی ازوقتی که روپاهای خودم وایسادم پتومو مینداختم رو شونم میرفتم توی یه اتاق تنها میخوابیدم!