درآن حالت که اشکت میچکد گرم..

غنیمت دان و مارا هم دعا کن..


میدونید ما ادما خیلی وقتا نمیفهمیم خیرمون در چه چیزیه،گاهی سال ها از خدا چیزی رو میخوایم که خوب نیست 

بده خیلی بده،

ولی خدا که بد بندشو نمیخواد  پس خدایا من به آنچه از خیر که تو نازل میکنی نیازمندم!

اما چیکار کنیم؟؟بقول یکی از بزرگان امشب برای امام زمان دعا کنید،برای ائمه دعا کنید برای امام زمان صلوات بفرستید،ظهور امام زمان بخوایم..

چرا؟!چون وقتی بیادشونی این شبارو!اونان که برات دعا میکنن!و چه خوب و مستجاب دعایی که امام زمانت برات میکنه..

همون آقایی که گفتن ببین من از خودت به حال دلت آگاه ترم!:)


التماس دعا