1

چندوقت پیش پیتزا رفتم پیتزا بگیرم(2/3ماه پیش)خاله خونه بود..گفتم برا تو مینی بگیرم یا کامل گفت هرچی دوست داری:|

کامل گرفتم تا تهشو خوردن همگی!

داداشم دولپی درحال بلعیدن:من احساس عذاب وجدان دارم!کاش نمیخوردم تقصیر توإ

:|

من:خاله تو چرا سس نمیزنی؟

خاله:سس برام خوب نیست:|سنی ازم گذشته مثل شما جوون نیستم

یعنی پیتزا به این بزرگی با پنیر و کالباس خوبه عدل سسش یده؟:|2

داشتم از دکتر میومدم یه پسر بچه با مامانش حرف میزد

بایه لحن منطقیی گفت:خب مامان دکتر گفت نباید کلاس بری پس من دیگه کلاس نمیرم!

مامانه:الان تو کلاس زبان میری زبان میخونی به نفس نفس میوفتی؟؟؟

پسره:به من چه دکتره گفت کلاس نرو

مامانه:ارسلان رو اعصاب من نرو(تیکه کلام من!)


3

یه مدت زیادیه که بعد تنش روحی و...به یه ارامش ذهنی شدید نیاز دارم:)

مثلا بطلبیم بیام مشهدت تو صحن بارون بزنه..

اخ اگه بارون بزنه..