مثلا یه صفحه سفید بندازم یا برم و دیگه نیام حالا حالا..

یا تمام حسابامو دی اکتیو کنم!

ماهم درد میکشیم ماهم میفهمیم ماهم سختمون میشه!لازم نیست هی یاداوری کنید همگی!

متنفرم هی هرکدوم یه جوری انگشت تو زخم هم میکنید فشار میدین میگین درد میاد مگه نه؟آره؟+با گفتن این حرفا به کجا میرسید؟ارزون تر شد؟نه فقط راه نفس همدیگرو بیشتر میبندیم!نمک میپاشیم و هییییی انرژی منفی تر!