امروز که پاشدم نمازبخونم..حس کردم سمت چپ سرم خیلی سنگینه..

شبیه صندلی شده بودم که یکی رودستش نشسته و هرآن که بیوفته!

شبش داشتم عربی میخوندم..حالا تجمع همونا درسمت چپ مغزمتعجبم بوده یا نه نمیدونم...اما یکی دوبارخوردم تودرودیوار وسرنمازهمش تعادلم به سمت چپ بهم میخورد! 

صبح پاشدم گویا پخش شده بود..کلا سرم اضافه میزد:/

دیدم نه حالم خیلی خرابه..بازحدودای9خوابیدم..الانم که پاشدم بازتعادل درست حسابی ندارم:|

خلاصه فک کنم تاخود16ام بخاطر3/4ساعت درس خوندن تو ریکاوری باشم..

خدایا خودت گفتی نیت مومن مهم تراز عملشه ونیکوتر!

من نیتشو داشتم دیگه قربونت برم عمل انتقال اطلاعات‌ به مغزم باخودت خداجون:دی


+این پست طنزاست وهیچگونه ارزش دیگری ندارد:دی