راحت بخواب ای شهر ! آن دیوانه مرده است
در پیله ی ابریشمش پروانه مرده است!
.
در تُنگ، دیگر شور دریا غوطه‌ ور نیست
آن ماهی دلتنگ، خوشبختانه مرده است
.
یک عمر زیر پا لگد کردند او را
اکنون که می‌گیرند روی شانه، مرده است
.
گنجشکها ! از شانه‌ هایم برنخیزید
روزی درختی زیر این ویرانه مرده است
.
دیگر نخواهد شد کسی مهمان آتش
آن شمع را خاموش کن! پروانه مرده استبشنوید..
ازین اهنگ خوشم میاد خیلی:)

دریافت