همه ی ما توی گذشتمون ادمی بوده که عمیق ترین نقطه قلبمون ریشه داشت ولی رفت..
همه ی ما یکی تو زندگیمون بوده که یاد گرفتیم بهش فکر نکنیم!وحتی دلمون تنگ نشه،اصلا حتی دیگه نخوایم برگرده و بمونه!..
ولی سال ها بعد یه روزایی هست،بی دلیل بی قراریم...
تمام روز رو گوش به زنگیم..
منتظر کسی هستیم با یک بغل حرف!
حرف هایی از تپش عمیق ترین نقطه قلب..
 روزهایی که با همین چشم انتظاری شب میشن و..
نمی دونیم دلمون منتظر حرف و صدای چه کسی بود