رفتیم جنوب مسافرت3روز..

سه چیز دیدم خیلی ناراحتم کرد،یعنی به شعور ورگ وطن پرستی و غیرتم برخورد

1تمام اجناس به بنجل ترین و گرون ترین حد ممکن رسیده بودن..دقیقا مردم بوق فرض کردن!(گرچه عموما نشون دادن...)

خانم اومده بود میگفت به خدا دیشب اومدم قیمت کردم الان24ساعت نگذشته10 تومن گرون شده!

2یه پاساژ بود مال چینی ها اومدیم بریم ببینیم چجوریه جلومونو گرفتن،گفتن وسایلتونو بزارید توکمد بی وسیله برید

انقدر عصبانی شدم انقدر عصبانی شدم..گفتم گمشید بابا(البته بلند نه)هممون گفتیم هه و برگشتیم..

توهین ازین بالاترکه توی مملکت خودت کاسبی کنن بعد برچسب دزدی بزنن..

ناگفته نماند به همه اونایی که عین بوق وسایل تحویل دادن رفتن تو دلم گفتم خاک ...!

حقش بود همه همینکارو میکردن!همینکارارو کردیم اینا برامون دست گرفتن کو غیرت؟!

3بلیط هواپیما تهران کیش یا تهران قشم الان خیلی گرون شدن..خیلی!چرا چون میدونن مردم کارشون گیره تقاضا زیاده!یا مجبورن!عین ظلم و بی انصافی ازون طرف برگشتن مسافر که نیست زیاد!

شوهر دختر عمم گفت بلیط قشم تهران دیشب15هزار تومن بود!

باورمون نشد گفتیم بروبابا،رفتیم سایت چک کردیم دیدیم بله20هزار تومنه!این اوج تاسف!ادم متاسف میشه همه فکر منافع خودشونن نه مملکت و مردم..