بهارنارنج هدیه ی یک دوست عزیز به منه:)وقتی پرسیدم چرا این کنیه رو برام انتخاب کردی فقط گفت:

بهارنارنج آرامش بخش وعطر گل اون رو اگر بوکنید دیگه هیچ عطری رو دوست ندارید

یکبار دوستی میگفت بهارنانج مشامش آدم را مست میکند بس که دلنواز است..

جالب ترتناقض عجیب بهارنارنج است..

نارنج حتی در ادبیات هم نشان تلخی ها ورنج های زندگی است..مثل حقیقت های تلخی از زندگی که دوستشان نداریم..

اما بهار همیشه نماد شادابی و آرامش و طروات است ونوید فصل شادی هاست..

حالا این دو مفهوم متناقض را که کنارهم که بگذاری میشود..

 

 بهارِنارنج

 

بهارنارنج در اینستاگرام

همیشه میگم درد بخش غیر قابل انکار زندگی انسان:)

همه ی ما دردهایی رو تو زندگیمون داریم..

درد های هیچکس شبیه بقیه نیست..چون هیچ آدمی شبیه آدم دیگه نیست..

اما هنر ما آدما مدارا با دردهاست..

اینکه با وجود همه درد ها و سختی ها شاد باشی..

اصلا ذره بین برداری دنیا را زیرورو کنی..

قشنگی هارا پیدا کنی..

بخندی و بخندونی..

راستی من..

یکی از آدم های همین کره ی خاکی..

گاهی خسته میشم..اما این خستگی موندگار نیست..

راه زیادی در پیشه..پر از فراز و نشیب های فراوون..

پس باید قوی باشم:)

شاد باشید و قوی چون:

 

خداوند شکست ناپذیر است و همه ی ما که جزئی از اوییم..شکست ناپذیر هستیم..

جنگ آور درونمان پیشآپیش به ظفر رسیده

 

 

زندگیتون خدایی:)یاعلی

 

اسفند94