جسارتا نفری دودقیقه کل بکشید:دی

برام معضل شده نصفه شبی آقایون میتونن کل بکشن یا نه:|
یعنی با اون صدای کلفت هم میشه کل کشید؟
اگر میکشید آخرین بار کی بوده؟
همیشه میکشید یا تفریحی میکشید؟
و چند وقته پاکین؟
به قول گفتنی(البته اگه اینجا کاربرد داره:|)ناز نفستون کل بکشید ما منتظر اعلام نتایج هستیم:دی


+داشتم به گفته جنابMr.beautiful mind
افکار منفی از ذهنم بیرون میکردم که این برام معضل شد نصفه شبی:دی
+اینجانب خودم بلد نیستم کل بکشم2/3ثانیه اولش خوبه ولی بعد تبدیل میشه به عبارت:لولولــــو لــــــولولو لـــــو:|
+عنوان با لحن زهتاب در حاشیه بخونید:دی