اولین بار هفته قبل دیدمش باشگاه..بچه بود12سال..

بهش گفتم که باید سبک کار کنه تو این سن مگرنه رشدش متوقف میشه!

برگشت گفت چندسالته؟؟

+:19

_واقعا اصلا بهت نمیاد!بهت میاد13/14سالت باشه:|

من:|

شنبه

_چرا هرروز نمیای باشگاه؟

+چون کار دارم هفته ای دوجلسه کافیه!

_راهنمایی هستی؟

من:|

_دبیرستانی؟

+من درسم تموم شده:|

_خوش به حالت:|

امروز

_کاش هرروز میومدی من حوصلم سر میره هیچکس همسنم نیست..فقط تو همسنمی:|

من:|+میدونید از خیلی لحاظا خیلی خوبه بچه بنظر میای^_^ولی از یه لحاظم خیلی بده:|به قول فاطمه:کسی آدم حسابت نمیکنه:|

رجوع شود به مورد یک این پست