نیت کنید...

از1تا496 یک عدد بگید:)

براتون فال بگیرم:)

بیت اول شعر مینویسم براتون بتونید شعرشو سرچ کنید ولی معنیش کامل مینویسم:)