آهان اینم بگم دیشب پیام دادم دوست جان گفتم آب دستته بده اون یکی دستت:دی

یه چیزی میفرستم برات بده به یکی که لهجه کرمانی کامل بلده اینو برام بازنویسی کنه..

اونم فرستاد برای یکی حکایت اوشونم ویس فرستاد برای دوست جان

دوست جانم فینگیلیش فرستاد برای من..

واین چنین شد که شد:دی کلیک البته میخواستم ضبطش کنم ولی قسمت نشد دیگه..ببخشید اگه بد شده و چندمورداشکل هم داره:|


بدرود^_^