هیچ‌کس خودش را در هیچ رابطه‌اى مقصر نمی‌داند!

همه‌ى ما آنقدر غرور داریم،

که همیشه حق را به جانبِ خودمان می‌دانیم 

از نظر خودمان، فرشتگانى هستیم،

که داشتیم زندگیمان را میکردیم 

که یک نفر آمد و ما را با خاک یکسان کرد و رفت... 

داخلِ شعرها داخلِ متنها میگردیم 

دنبالِ جمله‌اى که طرف مقابل را بکوبد و ما را مظلوم‌ترین آدمِ دنیا نشان دهد...

  گاهى یادمان میرود آدمى که الان میخواهیم سر به تنش نباشد،

تا دیروز پُزَش را به عالم و آدم میدادیم! کمى انصاف شاید... .

 

علی‌قاضی نظام