چندروز پیشا با یکی از مشتری هام صحبت میکردم..

میگفت سمیرا جون میدونی حسم به فلانی چجوریه؟ رفتاراش یه جوریه انگار خیلی سعی میکنه نشون بده آدم ریلکس، کول و به قولی جنتلمنیه..

ولی آخرش هرکارم کنه یه جا از دستش در میره و خودشو نشون میده..

 

امروز داشتم به حرفش فکر میکردم دیدم اا چقدر این مصداق خیلیاست..حالا تو زمینه های مختلف

 

+خون میچکد از دیده در این کنج صبوری..