امروز رفتم کلاس آیین نامه

اول کلاس..

+اصلا بهت نمیاد۱۸سالت شده باشه:)

_ااا منم همینو میخواستم بگم

×چی شده؟!

+میگم بهش نمیاد ۱۸سالش شده باشه

×آره صورتت کمتر از سنت نشون میده

من با یه لبخند ملیح خب نشون میده دیگه کاریش نمیشه کرد:)

+اا چالم که داری:)پارسال باید میرفتم دنبال گواهینامه وقت نشد:/

تاحالا چندین بار اتفاق افتاده که باورشون نشده سنمو!


خاطره نوشت:

_میگن بهم نمیاد۱۸سالم شده باشه:|

+خب راست میگن دیگه کوچولویی

_:|