الان یه جور شادی خاص دارم اون روح خبیثم داره میترکه ازخنده..خدای تلافی نکن:/

تقصیر من نیست همون اول توضیح کامل دادم که از ترسناک ترین فیلمای سال خودش بوده..

تازه اول فیلم سکته زدن گفتم میخوای نبینین:)))))

وای وای یکی گوشاشو میگرفت یکی چشاشو یکی ام توبغل من بود انگار:)))

بابا زنگ زد گفت بیا من گذاشتمشون تنها فیلم وببینن پاشدم اومدم:)))

وای قیافشون:))

گفتن دعا خیرت میکنیم:|

فاطمه هم گفت اگه۴شنبه کلاس خیاطی نیومدیم بدون سکته کردیم:)))

وای با یاداوری فیلم خودمم ترسم گرفت:|

عنوان فیلم:

EAVEL DEAD


+خدا نزارحالمو بگیره چیزی...خوشیای من سادن وکوتاه باعمر کم برعکس غمام..