ازونجایی که جدیدا حرفی برای گفتن ندارم دوباره برگشتم اینجا:)

سعی دارم مطالب خوبی که گوش میدم و جای تفکر داره رو بنویسم تا شاید برای بقیه هم مفید باشه خوشحال میشم بخونید و اگر مفید بود استفاده کنید:)

 

جهل مرکب