گاهی باید بچه بود

گاهی باید بچه بشی تا آسون بگذره..

تا یاداوری مشکلات سوهان روحت نشه..

بچگی مثله برداشتن یه ذغال وکشیدن۸خونه وسط حیات خونه ی مادر بزرگ ...

و به یاد قدیما..لی لی بازی کنی وجر بزنی..

بچگی یعنی یه آهنگ شاد بزاری موهاتو افشون کنی وبایه فسقلی یک ساله و یه وروجک۴ساله بزنی و برقصی..

بچگی یعنی اتاقو تاریک کنی چراغ قوه گوشیتو روشن کنی از گوشی داداشت و بزنی روچشمک زن یا همون رقص نور ویه اهنگ دلخواه..

اونوقت بازی کنی شکلک دربیاری با سایه ها حتی با پلنگ صورتی بزرگت تانگو برقصی..

یا حتی با داداش دیوونت سایه های فیلمای ترسناک دربیاری..

اصلا نیم رخ وتمام رخ سایتو خوبه خوب نگاه کنی


بچه باشیم:)

+اینایی که گفتم انجام بدیدا..قول میدم خوش بگذره..اینا همش تجربست:دی