با حرص بخاطر حرفش میگم:


به میمون گفتن شاهدت کیه گفت کلاهم!!


+قالت سمیرافی الوقت الغضب!

خداروشکر کنید جای اون مغضوب نبودید:|

+حالا برید فکر کنید ببینید من چی گفتم!میکس چندتا ضرب المثل:))

+میخنده(نمیخنده علنا میپاشه از هم:|)میگه میمون؟میگم بله میمون !!!!همونم از سرت زیاده!

:|