1

یکی از اعصاب خرد کن ترین ادما..

اونایین که میان و با این جمله شروع میکنند:ببین من کاری ندارم ولی..

اونوقت یهو میبینی رسید به۵/۶سال پیش و زخم زبون میزنه:/


ترجیحا هرجا این جمله شنیدید فرار کنید..:|

2

تا ساعت یک ونیم ظهر حیرونم کرده برا تنظیم صدای یه سیستم:|یک ساعت رفتم الکی چرخ زدم برگشتم هنوز درست نشده بود:|

بعد برداشته با یه ژست مهندسی میگه:ویندوز اینو کی ریخته براتون؟؟

منم گفتم نمیدونم:|فقط روشنش که میکنم یکم طول میکشه راه اندازی شه..بقیش خوبه سرعتش..هنگ نمیکنه!

گفت باید عوض شه

الان یه کلیک میکنم باید برم شب بیام ببینم از هنگ دراومده:|

حیف میمون نیست بگم بهش؟؟چرا آخه چرا؟؟؟


3

داداش:ببین تو سمیرای امروزی..

یکم مکث کرد حالت تاسف ساختگی به صورتش داد:

-دیروز که هیچی نشدی حداقل فردا دکتر باش:|

من:|+چند مورد دیگه هم بود فعلا مغزم لوود نمیشه:|